باشی


زن كه باشی:
نمیتوانی موقع غمت به خیابان بروی!
سیگاری آتش بزنی!
ودود شدن غمهایت را ببینی!
زن كه باشی:
غمت را پنهان میكنی پشت نقاب آرایشت!
وبا رژ لبی قرمز!
خنده را برای لبهایت اجباری میكنی!
آنوقت هم فكر میكنند..نه دردی هست،نه غمی
وتنها نگرانیت،پاك شدن رژ لبت است!!
زن كه باشی:
**مردانه باید غم بخوری**...


سایت عاشقانه عشق فان منبع اصلی مطلب : سایت عاشقانه عشق فان
برچسب ها : باشی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : زن که باشی...